Presentation

Om Teater Tummeliten

Jag startade Teater Tummeliten 1986 och spelar föreställningar på bibliotek, förskolor och i samlingssalar, främst i Stockholms län. Barnen deltar aktivt i föreställningarna som baseras på folksagor eller nya dramaäventyr. De får leka teater, sjunga sånger och upprepa rim och ramsor. Jag ställer ofta frågor till barnen och tänker hela tiden på hur de kan vara delaktiga och genom samspelet med barnen har jag utvecklat mina föreställningar.

Jag läser av hur barnen reagerar utifrån vilken respons jag får och anpassar uttrycket i spelet samt vilken språklig nivå jag ska lägga mig på. Jag kan gå i och ur rollerna och vid behov förtydliga och avdramatisera.