Delaktiga barn minns

Barnen känner ett engagemang med dockorna, som kan leda till empati och förståelse för dockans situation i handlingen.

Om jag kommer tillbaka till en spelplats och träffar barn som har sett mina föreställningar tidigare, kommer de ofta ihåg vilka föreställningar jag har spelat och kan återberätta handlingen. De minns eftersom de har varit delaktiga på många olika sätt och har ökat medvetenheten om sig själva, i rummet och tillsammans med andra.

teater tummeliten eskilstuna

I föreställningarna kan barnen utveckla sitt ordförråd och i samspelet med gruppdeltagarna få självförtroende och förmåga att kommunicera på olika sätt. Barn som annars är tysta och blyga kanske glömmer sin talängslan och blir mer frimodiga, när de lever sig in i handlingen. Med dramalek och dockteater ökar barnens förståelse och språkutvecklingen främjas.